Ako pomôcť

Už 20 rokov vytvárame deťom a mládeži bezpečný priestor pre zábavu, vzdelávanie a riešenie problémov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú.


Už 20 rokov vytvárame deťom a mládeži bezpečný priestor pre zábavu, vzdelávanie a riešenie problémov.

Aby sme deti a mládež viedli k správnym životným hodnotám, dokázali dieťa motivovať, inšpirovať, podnecovať, usmerňovať, potrebujeme podporu.

Naše programy pripravuje spoľahlivý tím, ktorého nadšenie a láska k deťom sa odzrkadľuje v prístupe k nim, v atmosfére a odviazanej radosti detí. Sú medzi nimi lídri s vyše 20 – ročnou praxou.

Okáčik je miesto, ktoré spája odborníkov, dobrovoľníkov, deti a mládež, spája celé rodiny a vytvára priateľstvá na dlhé roky. Naše fotografie a videá, zachytávajú neopísateľné momenty, netradičné aktivity, spoločné chvíle, keď sa všetci ponoria do tvorenia, súťaženia – spoločná, žitá radosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú.

Pomôž aj ty ak môžeš

Aby sme mohli pomáhať, potrebujeme aj vašu pomoc. Či už ste zamestnanci, živnostníci alebo právnické osoby. 

Darujte nám 2% – 3% z dane.
Aj Vaše 2% – 3% z dane nám pomôžu robiť svet detí pestrofarebnejším. Farbíme ho už viac ako 19 rokov.

Vytvárame deťom a mládeži bezpečný priestor pre zábavu, vzdelávanie a riešenie problémov. Spájame dva svety – svet zdravých, so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú.

Ako nám môžete poukázať 2% – 3% z vašich daní?

Zamestnanci

Postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov.

1. Najneskôr do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok. Zamestnanec, ktorý do 15. 2. 2024 požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: 

2. Súčasne požiada zamestnávateľa aj o vyplnenie tlačiva Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov Potvrdenie-o-zaplateni-dane-Okacik-2023

3. Môžete nám poukázať až 3% z vašich daní v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali u nás aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Budete potrebovať potvrdenie od nás, ktoré vám vystavíme a vaše potvrdenie o tom, že ste u nás pracovali ako dobrovoľník. Tieto potvrdenia potom priložíte k Vyhláseniu.

4. Tieto údaje spolu s osobnými údajmi vyplňte do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dani. Údaje o prijímateľovi – OZ Okáčik sme vám v našom vyhlásení už vyplnili Vyhlasenie-Okacik-2023

5. Zaslať alebo odniesť Vyhlásenie spolu s Potvrdením na daňový úrad v mieste svojho bydliska môžete najneskôr do 30. 4. 2024.

Živnostníci

1. Zistite si, sumu zodpovedajúcu 2% (resp. 3%) z vašich zaplatených daní. 3% z vašich daní nám môžete poukázať v prípade, že ste ako dobrovoľník v uplynulom roku odpracovali u nás v OZ Okáčik aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a k daňovému priznaniu o tom priložíte potvrdenia.

2. Túto sumu uveďte do príslušného políčka vo vašom daňovom priznaní. 

Právnická osoba

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie: v daňovom priznaní v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“ sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%;1%), do ktorých v prípade podpory OZ Okáčik uvedie údaje o organizácii.

Potrebné identifikačné údaje OZ Okáčik

IČO: 37949390
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Okáčik
Sídlo: Dr. Jánskeho 1529, 965 01, Žiar nad Hronom

ĎAKUJEME VÁM!

OZ Okáčik, Dr. Janského 1529, 965 01  Žiar nad Hronom 
IČO: 37949390, IBAN: SK1511000000002623791258, Číslo účtu: 2623791258/1100 – Tatrabanka Žiar nad Hronom