Dobrovoľníctvo

Pridaj sa k nám! Môžeš sa zapojiť do rôznych kreatívnych krúžkov, zúčastniť sa pobytov a tvorivých workshopov, športových súťaží, turnajov, pomáhať pri zábavných programoch, pri aktivitách so zdravotne znevýhodnenými deťmi, mládežou, stať sa ich kamarátom.

Staň sa dobrovoľníkom...

Pridaj sa k nám! Okáčik je miesto, kde deti a mladí ľudia v inšpiratívnom  prostredí, cez hru a zábavu nájdu porozumenie a príležitosť spoznávať, rozvíjať seba samého. Okáčik je miesto ktoré dáva priestor všetkým ktorí chcú skúsiť netradičné aktivity, v ktorých dominuje variabilita, originalita, vynaliezavosť a túžba objavovať. Okáčik je miesto, kde môžeme spoločne tvoriť, inšpirovať sa a realizovať nápady. Jednoducho môžeš prispievať svojimi nápadmi alebo sa podieľať na tvorbe grafiky, webu, pomáhať pri technických či hudobných programoch.

Za všetkých dobrovoľníkov Mário:
„Do Okáčika som prvýkrát zavítal pred dvomi rokmi. Odvtedy sa zúčastňujem a podieľam na rôznych typoch aktivít a viacdňových pobytoch, ktoré toto občianske združenie organizuje. Práca ako s deťmi ma napĺňa a Okáčik mi dáva príležitosť v tomto smere sa rozvíjať. Som vďačný za to, že mám možnosť robiť to, čo ma baví a robiť to v spolupráci s ľuďmi, ktorí to robia s láskou a naplno“.

Workshopy

V rámci vzdelávania našich dobrovoľníkov organizujeme tematické, zážitkové workshopy. V priateľskej, uvoľnenej atmosfére získavajú vedomosti  hravou formou, hraním rolí a kreatívnymi  technikami. Každý tak spozná svoje silné stránky, talent, potreby, záujmy a ďalšie smerovanie.

Nami organizované workshopy v priebehu roka:

 • 1
  Výtvarne a tenečné workshopy
 • 2
  Hry a zábavky pre integráciu a zoznámenie
 • 3
  Multifunkčné tímové hry
 • 4
  Workshop s prekvapením – originálne výzvy s časovým limitom
 • 5
  Hry s využitím zmyslov vo voľnej prírode
 • 6
  Ukážka nadobudnutých znalostí – prezentačné workshopy
 • 7
  Netradičné športy v interiéri a v exteriéri
 • 8
  Rozvoj komunikačných zručností, modulové zážitkové hry
 • 9
  Rozvoj logického myslenia, postreh, hudobný rébus a obrázkový rébus