Kto sme

Sme skupina priateľov, ktorá chce dosiahnuť úctu k inakosti a sociálne začlenenie s cieľom priblížiť deti a celé rodiny bližšie k sebe. Cez spomienky na vlastné detstvo, túžby a predstavy vytvárame originálne programy, aby sme nezištne pretavili drobné radosti do jedného veľkého úsmevu.

O nás

Naše občianske združenie Okáčik vzniklo v októbri 2003 a jeho symbolom sa stal motýľ. Motýľ, ktorého krídla nesú dôležité posolstvo, „dať každému rovnakú šancu realizovať sa, podporiť sebavedomie a rozvíjať prirodzený talent“.

Vytvárame priestor, kde nájdu deti, mladí ľudia a dospelí príležitosti rozvíjať osobný potenciál, získať sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti, pre každodenný život, pozitívny postoj na rôzne životné situácie. Žiť radostnejšie.

Čo má pre nás ozajstnú hodnotu?

Sme presvedčení, že každý má mať rovnaké šance na rozvoj svojej osobnosti. V každom z nás sa ukrýva obrovský potenciál. Môžeme ho prirodzeným spôsobom podporovať tak, že mu poskytnete prostredie, v ktorom môže slobodne tvoriť, vzdelávať sa, stať sa samostatnou, slobodnou bytosťou, ktorá pomocou zážitkov spoznáva svet.

Naše poslanie

Motivovať a inšpirovať, upriamovať pozornosť na to, ako sa dá tvorivým prístupom aj vo voľnom čase formou kamarátstva medzi deťmi a dospelými spontánne šíriť spolupatričnosť, tolerancia, empatia.

Meniť svet k lepšiemu cez zábavu, hru, vzdelávanie, podporu a porozumenie. Vytvárať inkluzívny priestor, vzájomnou komunikáciou, podporou schopností a spoločnými aktivitami chceme dosiahnuť úctu k inakosti a sociálne začlenenie s cieľom priblížiť deti a celé rodiny, skupiny priateľov bližšie k sebe.

Naša vízia

Hlavná vízia je vyjadrená mottom “Sme tolerantní, sme hraví, svet s tebou ma baví“.

Chceme vytvárať svet, v ktorom na prvom mieste je porozumenie, láskavosť a rešpekt, tolerancia inakosti. Postojom k sebe a k svetu podporovať zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Učiť sa rozlišovať čo je dobré a šľachetné. Nehľadieť len na svoj prospech, ale pomáhať ľuďom, ktorí pomoc a oporu potrebujú. Dávať im pocítiť akými jedinečnými a hodnotnými bytosťami sú. 

Takto vplývať na deti, vyrastie z nich generácia, ktorá bude vnímať ľudí so špecifickými potrebami ako súčasť svojho sveta.

Šťastie vytváraš postojom k sebe a k svetu. Vytváraš ho tým, čo každý deň robíš, ako rozmýšľaš, vnímaš a prežívaš emócie.

Náš tím

To sme my… Ak sa chceš stať jedným z nás, neváhaj a napíš nám!

Chceš sa stať jedným z nás? Chceš byť súčasťou nášho Okáčikovského tímu?

Si kreatívny, šikovný a zodpovedný? Máš rád ľudí? Vieš hrať na hudobnom nástroji? Máš výtvarné vlohy? Vieš fotografovať alebo tancovať? Vieš čo chýba ľuďom v tvojom okolí? Máš veľa nápadov na spestrenie voľného času a sám ich nevieš zrealizovať? Tak potom hľadáme práve Teba. Napíš nám, zavolaj alebo zazvoň priamo v Okáčiku, radi Ťa privítame.

Príď medzi nás a získaj:

  • šancu zrealizovať svoje nápady a vytvárať zaujímavé projekty,
  • nové skúsenosti a kontakty,
  • možnosť zúčastniť sa školení, tréningov a edukačných programov,
  • nové priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sú súčasťou nášho sveta a pomáhajú nám ho robiť lepším. Naša činnosť má charitatívny rozmer a organizované aktivity podporujú zdravotne a sociálne znevýhodnených kamarátov a ich rodiny.

Lubka

Ľubica Mokrošová

predsedníčka OZ Okáčik, Žiar nad Hronom