Zábavné programy

Vitaj u nás Mikuláš

Program mám neopakovateľné čaro. Je to festivalová prehliadka talentu detí, ktoré navštevujú okáčikovské krúžky. Tanečníci nacvičujú nové choreografie, hudobníci pesničky a tak vystúpenia našich malých či veľkých okáčov sa stretnú s veľkou odozvou u rodičov i hostí. Neopísateľná radosť detí je znásobená príchodom Mikuláša so svojou družinou a rozdávaním darčekov. Deti si vždy veľmi radi pomaškrtia na koláčikoch, ktoré napiekli naše maminy a pestré popoludnie pokračuje voľnou zábavou s diskotékou a karaoke. Záznam z týchto programov býva odvysielaný aj regionálnou žiarskou televíziou ATV. Jednotlivé videá si môžete pozrieť vo videogalérii.  Silným emotívnym momentom je vždy koniec programu, kedy nám deti ďakujú a vždy nás obdarujú krásnym darom, či už to bolo veľké drevené srdce alebo obraz s našimi podobizňami.  Ďakujeme za tieto vzácne dary, veľmi si to vážime.

Pozrite si videá „Vitaj u nás Mikuláš“

Jedným z najnáročnejších zábavných programov, ktoré sme organizovali, boli určite dva ročníky Miss stredných škôl v Žiari nad Hronom. Táto udalosť plná krásy, elegancie a talentu naplnila srdcia radosťou a hrdosťou nielen nám, ale aj súťažiacim a všetkým návštevníkom týchto podujatí.

Obidva ročníky Miss stredných škôl v Žiari nad Hronom boli plné štýlu a elegancie. Súťažiace sa predstavovali v rôznych disciplínach, vrátane otázok a odpovedí, talentových vystúpení, prehliadky módnych šiat a aj promenádou v plavkách. Boli sme ohromení ich talentom a schopnosťou sebavedome vystúpiť pred veľkým publikom. Napriek tomu, že mohla byť iba jedna víťazka, všetky súťažiace si zaslúžili uznanie za svoje úsilie a odhodlanie. Táto súťaž všetkým pripomenula, že krása spočíva nielen v vonkajšom vzhľade, ale aj v sile osobnosti a sebavedomí.

Celá súťaž Miss stredných škôl bola pre nás neuveriteľným zážitkom, a sme hrdí nielen na súťažiace, ale aj na celý organizačný tím a ľudí, ktorí nám pri týchto veľkých projektoch pomáhali. Všetkým nám zostali pekné spomienky a uvidíme čo prinesie budúcnosť.

Prvý ročník MISS stredných škôl 2006 Žiari nad Hronom sa konal v estrádnej sále Mestského kultúrneho centra, ktorá praskala vo švíkoch. Žiarčania si mohli pozrieť talent a krásu dievčat a pobaviť sa na vystúpení hostí programu. V porote sedela aj moderátorka Mariana Ďurianová, zaspievať prišiel populárny finalista Superstar Robo Mikla, Duo Tweens, a žiarska speváčka Ivka Kováčová.

V druhom ročníku Miss stredných škôl 2007 prítomných potešili finalisti Superstar Ivan Štroffek či Mária Bundová, ale aj český hosť František Nedvěd. V porote zasadli víťazi súťaže Let´s Dance Barbora Jančinová a Peter Modrovský, Marianna Ďurianová, a znalec ženskej krásy – Jan Novotný. Priestor dostali aj naši členovia Okáčika – spevácke nadanie predviedol Marcel Berky a v porote zasadol Martin Hrča, ktorý získal Cenu diváka na prestížnej súťaži mladých módnych návrhárov Lifeline Fashion 2006. 

Výťažky z finálových večerov bol venovaný na liečebno- rehabilitačný pobyt pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Muzikoterapia

Kde slová nestačia, hudba prináša možnosť vyjadriť sa…

Kreatívnou muzikoterapiou, rytmizáciou pomáhame k prospievaniu dieťaťa, rozvíjame jeho psychický, fyzický a sociálny vývin. Čiže rozvíjame jeho tvorivosť, komunikáciu, reč, emocionálny svet, jeho sebavedomie, sociálne zručnosti, ako aj zmysel pre hudbu a rytmus. Pri realizácii viacdňových aktivít sme nesmierne vďační za pomoc nášmu  muzikoterapeutovi  Pavlovi Gubáňovi. Súčasťou zimných či letných pobytov sú tiež naši priatelia, manželia Petrusovi  a ich recipročná muzikoterapia.

V kreatívnej hre nás obohatili svojim talentom mladí študenti . Na gitare Ján Fulla, na husle Patrícia Kurtulíková a spevom mladý nádejný herec Filip Gáfrik. Nezabudnuteľnú show s  plastovými perkusiami „Bobowhackers“ nám predviedol Rudy Bujna. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ich umeleckej kariére.

Divadlo

Podporujeme samostatnosť a kreativitu. Spájame výtvarnú a dramatickú výchovu s prvkami nových netradičných postupov. Originálne prepojenie divadla, hudby a tanca sme prezentovali na rôznych pobytoch a workshopoch organizovaných našim združením. Cieľavedomá práca a viera, že dokážeme plniť sny sú v našom živote stále prítomné. Svedčia o tom divadielka či improvizované scénky ako „Tieňové divadlo Láska“, “Mariša”, “Titanic”, “Snehové vločky”, UV show, “Boky”. Jednotlivé scénky sú súčasťou pobytov, ich vídeá si môžete pozrieť vo videogalérii našej web stránky alebo na okáčikovskom youtube.