Kategória Školenia

Deň s komisárkou  

Deň s komisárkou pre osoby so zdravotným znevýhodnením    Vo štvrtok 28. septembra 2023 sme sa zúčastnili stretnutia s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Po prezentácii pre odbornú verejnosť mali zástupcovia organizácií možnosť vystúpiť so svojími podnetmi…

Školenie Parťákov 2019

V sobotu, 29. júna sme školili parťákov – animátorov pre letný tábor Parťáci 6 Get Ready. Atmosféra by sa dala opísať aj slovami našej hymny „Super ľudia, žiadna nuda, tu sa aj na čas zabúda“. Všetci sa veľmi tešíme na…