Výtvarka

Kreativita a zábava - to je naša Výtvarka. Radi ťa privítame medzi nami pri vytváraní rôznych umeleckých diel. Hravým spôsobom prebudíme v Tebe umelca. Naše dvere sú otvorené nielen pre deti, prísť môžu aj dospelí.

Výtvarka pre deti

OZ Okáčik ponúka vašim deťom kreatívny výtvarný krúžok „Netradične & Zážitkovo“. Deti budú môcť rozvíjať svoj talent a získať nové zručnosti. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoločné tvorenie. Výtvarný krúžok prebieha vždy v stredu, od 14:30 hod. do 16:00 hod., v OZ Okáčik, ul. Dr. Janského 1529.

Dieťa na krúžok musí mať prezuvky, pracovnú zásteru, uterák, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Poplatok za krúžok je 12 eur/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik.

IBAN: SK1511000000002623791258
Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom

Naše výtvarné stretnutia posunuli deti do tvorivého, výtvarného sveta. Hravými, netradičnými, kooperujúcimi technikami  sa deti naučia aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať. V uvoľnenej, priateľskej atmosfére dokážeme spolu vytvoriť originálne diela, darčeky pre svojich najbližších a tešiť sa na ďalšie stretnutia, ktoré prebúdzajú záujem objavovať niečo nové, nepoznané. Hmatateľné výsledky pri zhotovovaní rekvizít na muzikál či divadielko, podporujú deti k ďalšej tvorivej činnosti a zvyšujú im sebavedomie. Enkaustika, maľovanie na hodváb, mramorovanie, práca s keramickou hlinou, plstenie vlny, práca s prírodným materiálom a vytváranie kolektívnych obrazov v exteriéri sú pre deti v tomto krúžku už tradičné. To, že  zaujímavý, uvoľňujúci program ich baví, svedčí o tom s akou radosťou a nadšením chodia deti k nám.

Výtvarka pre dospelých

Dlhé roky trvalo, kým sme vypočuli prosby rodičov detí či už z táborov alebo z výtvarky ,aby sme urobili výtvarku aj pre dospelých.A teraz sa sen stáva skutočnosťou. Naša výtvarka je relax tvorením. Niektoré techniky nám ukázali skúsení lektori, iné sme sa naučili sami. Baví nás tvoriť a teší nás, keď je pri tom ľuďom dobre. A tak ak máte chuť, poďte tvoriť s nami. Staňte sa na chvíľu opäť deťmi. Chyťte štetec, ponorte ho do farby a nechajte sa unášať. Čo príde uvidíme. 

Hravým spôsobom, netradične a zážitkovo vám ukážeme naše najobľúbenejšie výtvarné techniky ako napríklad Alkoink art, Pouring Liquid Akryl art, Akvarel, Enkaustiku – maľovanie voskom, maľovanie hodvábu či razbovú fóliu. Urobíme si vlastné tričko, farebný svietnik, voňavú sviečku alebo vlnou plstené mydlo. Kreslili ste už voskovkami na horúce kamene? Maľovali ste už kávou či pušným prachom? Aj takéto zážitkové techniky si spolu urobíme. Poznáte techniku Squeege? Mramorovali ste už? Maľovali ste už kuchynským mopom? Že nie, tak ste tu správne. Vyrobíme si drôtikové srdiečko, svoju vlastnú mandalu či makovičkovú postavičku. Budeme modelovať z keramickej hliny, odtláčať a špachtličkovať. Starým veciam dáme nový look. Tešíme sa na vás milí priatelia. Vidíme sa už čoskoro v Okáčiku. 

Vnútorný poriadok záujmových krúžkov šk. rok 2023-2024

Stretávať sa budeme 1x za mesiac. Poplatok za Výtvarku pre dospelých bude v závislosti od náročnosti techniky od 20 do 30 eur/technika. Môžete ho uhradiť priamo na bankový účet. 

IBAN: SK1511000000002623791258
Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom

Ako každý z našich projektov aj „Výtvarka pre dospelých“ má charitatívny zámer, podporovať tých, ktorí našu pomoc potrebujú- zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, mládež a ich rodiny.