Vzdelávanie

Súčasťou projektu Vzdelávanie je aj cyklické vzdelávanie pre mládež Svet pod lupou. V rámci školení sú našou cieľovou skupinou aj študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Okáčik ale dáva priestor študentom aj formou absolvovania odbornej praxe.

Svet pod lupou

Súčasťou projektu Vzdelávanie je aj cyklické vzdelávanie pre mládež Svet pod lupou. Primárnym cieľom vzdelávania je celoročne zdokonaľovať zručnosti, komunikáciu, príležitosť rozšíriť vedomosti, pracovať v skupine.

Prioritou pre nás je riadiť sa ich potrebami, poskytnúť im pocit istoty a bezpečia a nechať slobodne tvoriť, aby mal každý príležitosť robiť vlastným tempom. Vytvárať edukačné, univerzálne programy, hry pre deti a mládež s obmedzenou schopnosťou pohybu a vnímania tak, aby ich zvládli bez prekážok.

Svet nezmeníme, ale môžeme ho meniť lepšiemu. Ako? Šírením hodnôt v našom svete, v našej komunite. Hľadaní ciest k inklúzii a to je predovšetkým o našom nastavení a prekonaní stereotypov.

Veríme, že všetko čo spolu prežívame má zmysel a chceme, aby to bolo prínosom aj pre iných ľudí. Veď motivácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší, pomáha nám všetkým. Citujeme slová, ktoré napísal dobrovoľník Marcel: „ Ďakujem za možnosť spoznať Vás… jeden z najväčších prínosov do života…otvorené oči, náruč a srdce… srdcom Okáčik.“

"Sme tolerantní sme hraví, svet s tebou ma baví"

Školenia

V rámci školení sú našou cieľovou skupinou študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Prednášky obsahovo korešpondujú   s reálnou potrebou rozvoja komunikačných zručností, posilnením samostatnej  a tímovej práce a procesom vývinu podľa veku a špecifických potrieb. Sú zamerané na sebakontrolu, základy psychológie práce s deťmi, pravidlá fungovania a využitie spätnej väzby, praktické ukážky animácii, hier, súťaží, tancov, zábavných  špecifických aktivít. Praktické tréningy a simulácia reálnych situácii  posilnia vašu sebadôveru.

 

Čo ponúkame?

Študenti a odborná prax

Okáčik dáva priestor študentom aj formou absolvovania odbornej praxe. Spolupracujeme s viacerými strednými a vysokými školami. Za pomoci našich odborníkov sa študenti aktívne podieľajú na tvorbe a realizácii inovatívnych prvkov v metódach sociálnej práce. V rámci praxe realizujú 

inovatívne prvky plánu v SP a plánu sociálnej terapii vo vzdelávacom cykle „Svet pod lupou“.