Pobyty

Letný pobyt

Netradične ponímaná sociálna integrácia detí so zdravotným znevýhodnením dokáže pozitívne ovplyvniť kvalitatívny rozvoj komunikačných a sociálnych vzťahov s intaktnou populáciou. Upozorňuje na jedinečnosť každého dieťaťa, ale zároveň reaguje na ich problémy, motivuje celé rodiny k vzájomnej empatii a spolupráci. Pestré, zaujímavé a netradičné aktivity. Spoločne prežitý čas utužuje priateľstvá. Sme kreatívni, inovujeme, oslovujeme do spolupráce partnerov.

Letný pobyt sú jedinečné chvíle. Svet, v ktorom je veľa vďačnosti, lásky, radosti, objatí, pokory. To všetko, čo náš svet robí takým úžasným a pestrofarebným. Inšpirujúci svet, v ktorom skúsiš nové veci, získaš priateľov, počúvaš príbehy rodín, veľa sa smeješ, ale aj utieraš slzy. Vzájomne sa obohacujeme, dopĺňame a jeden druhému pomáhame.

Náš “Svet s tebou ma baví” má silný emočný náboj, organizujeme ho prirodzene a spontánne. Letný pobyt v prostredí Nízkych Tatier, v penzióne Bystrá, ako pre nás, kde je na jednom mieste všetko potrebné pre akčný pobyt s Okáčikom, s vynikajúcou kuchyňou a super personálom. Tu sa stretáva naša veľká okáčikovská rodina a o zážitky nikdy nie je núdza.

Práve pripravujeme letný pobyt Svet s tebou ma baví 13, ktorý sa uskutoční od 22. 8. do 25. 8. 2024 v Penzióne Bystrina, v Bystrej. Pre viac info nás kontaktujte.

Pozrite si video z letných pobytov Svet s tebou ma baví

Sme kreatívni a preto musí byť súčasťou každého pobytu výtvarné štúdio s rôznymi netradičnými technikami ako sú napr. výroba mandál, batikovanie tričiek, liatie akrylu – pouring liquid fluid art či maľovanie na hodváb. Welnes blízkeho hotela Bystrá, bazén a masáže poskytujú deťom a ich rodičom dokonalý relax. Nechýbajú ani obľúbené výzvy, pri ktorých sa výborne odreagujú malí aj veľkí. Tradíciou sa stal Boccia a Cornhol Cup. Sú to všetko hry, pri ktorých spolu hrajú zdraví aj zdravotne znevýhodnení. To je našou zásadou, sústrediť sa na aktivity, ktoré môžu robiť obidve skupiny. Nádherná atmosféra je tiež počas večernej muzikoterapii “Hra tónov” za ktorú ďakujeme manželom Petrusovcom. Kreatívnou muzikoterapiou, rytmizáciou pomáhame k prospievaniu dieťaťa, rozvíjame jeho psychický, fyzický a sociálny vývin, čiže rozvíjame jeho tvorivosť, komunikáciu, reč, emocionálny svet, jeho sebavedomie, sociálne zručnosti, ako aj zmysel pre hudbu a rytmus. Pri realizácii viacdňových aktivít je ich súčasťou muzikoterapeut Pavol Gubáň. Na jeho spev a hru na gitare sa všetci vždy veľmi tešia.

Nesmieme zabudnúť na opekačku, nočné kino, lukostreľbu, strielanie z airsoftky, odpaľovanie vodných balónov, megabublinovanie či večernú zábavnú show Milujem Okáčik. Sme radi novým priateľstvám, ktoré budú prinášať svoje ovocie po celý život. Ďakujeme, máme vás všetkých veľmi radi.

Vianočný úsmev

Vianočný úsmev je najstarší celoslovenský projekt, ktorý dlhodobo zviditeľňuje problematiku zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a ich rodičov. Zároveň ponúka systematické riešenia pomoci. Každoročne sa ho zúčastňuje viac ako 30 detí a rodičov z celého Slovenska. Prináša im podnetné činnosti na prehlbovanie sebapoznania a sociálnych zručností. Zmysluplnými aktivitami sústreďuje úsilie aj na individuálne a skupinové terapie, motivačné hry, ktoré umocňujú pocit spolupatričnosti. Každý deň absolvujeme liečebné procedúry, využívame blahodarné účinky liečivého, termálneho bazéna v interiéri hotela. Súčasťou pobytu je aj pestrý program. Celým pobytom nás sprevádzala hudba muzikoterapeuta Pavla Gubáňa. Vďaka sponzorom sa štedrosť vianočného času symbolicky prenáša aj do štedrosti darčekov, ktoré si odnesie každý účastník pobytu. Ten najvzácnejší pre všetkých je spoločne strávený čas.