Kategória Dobrovoľníctvo

Brainstorming

V cyklickom vzdelávaní Svet pod lupou sme sa dnes venovali skupinovým úlohám, ktoré pomôžu vycibriť  myseľ a vedomosti, pamäť, postreh a predstavivosť. Mozog potrebuje na správny rozvoj plnohodnotný oddych. Pozeranie videa a zaujímavosti zo Zanzibaru  poskytli ten správny relax.

Článok v novinách

Prečítajte si článok o Okáčiku v mestských novinách č. 19/2023, na strane č. 7. Okáčik vytvára tvorivý svet pre deti aj dospelých už 20 rokov. 20 rokov spoločne napredujeme, rozvíjame talent a zdieľame spoločnú radosť. Spájame príbehy detí a rodín,…