Aktivity

Učíme deti, že okamihy radosti vychádzajú z tých najobyčajnejších zázrakov na svete z lásky, priateľstva a vzájomnej tolerancie. Tak to je náš svet, miesto, ktoré spája všetky deti, aby spoločne strávený čas bol jedným z najkrajších a nezabudnuteľných zážitkov…

Svet s tebou ma baví

„Svet s tebou ma baví„ je  náš najúspešnejší, celoslovenský projekt,  ktorý pozitívne vplýva na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj detí  a mladých ľudí.

Projekt “Svet s tebou ma baví” spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, mládež a dospelých do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov chceme rozvíjať ich osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej populácie voči znevýhodneným a vytvoriť vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj po skončení projektu. Projekt otvára túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, pričom sa zúčastňuje na tom, ako tento stav zmeniť, ako sa im priblížiť. Sú iní, ale k životu potrebujú to, čo aj my. A potrebujú naše porozumenie, prijatie, aby sa im žilo ľahšie, aby sa cítili slobodní. Sme vďační, že sú v našom živote.


Aktivity projektu "Svet s tebou ma baví"

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Rozširuje vedomosti celoročným zážitkovým učením sa, zdokonaľujeme zručnosti, komunikáciu a prácu v skupine.
Čítaj viac

Art štúdio

Art štúdio

Netradične a zážitokovo - spájame kreatívnych nadšencov, zapálených pre výtvarné umenie, ktorí radi tvoria, skúšajú nové a neboja sa zamazať.
Čítaj viac

Šport

Šport

Šport kompenzuje znevýhodnenie, pomáha zvyšovať sebavedomie, priebojnosť a upevňuje zdravie.
Čítaj viac

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Vytvárame priestor, kde mladí ľudia nájdu porozumenie a môžu rozvíjať sami seba, v inšpiratívnom prostredí.
Čítaj viac

Pobyty

Pobyty

Originálna atmosféra, zaujímavé aktivity, nové výzvy – všetko, čo náš svet robí takým úžasným a pestrofarebným.
Čítaj viac

Poradenstvo

Poradenstvo

Odborníci vám pomôžu riešiť a zvládať rôzne situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť najmä deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.
Čítaj viac

Najväčší prínos projektu je integrácia jednotlivcov z rôznymi špecifickými potrebami, z rôznych sociálnych vrstiev. Dáva im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvára inkluzívne  prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní a akceptovaní. V súčasnosti  v rámci projektu Svet s tebou ma baví, ktorý  vstúpil už  do 13. ročníka navštevujú deti a mládež a dospelí rôzne záujmové krúžky a aktivity ako: výtvarný krúžok Netradične & Zážitkovo, športové hry či boccia tréningy.

Celoročne sa  venujeme deťom, mládeži a dospelým, ktorým hrozí izolácia, rozvíjame ich samostatnosť a sebarealizáciu. Realizujeme aktivity, ktoré prinášajú skutočnú a dlhodobú zmenu života, nielen chvíľkové potešenie či zážitky. Projekt spája deti a ich rodičov, spája dobrovoľníkov, študentov, mladých ľudí, odborníkov a partnerov.