Adeli centrum (archív)

Nádej sa volá Adeli

V snahe zefektívniť našu pomoc zdravotne ťažko postihnutým deťom sme nadviazali spoluprácu s Adeli medical centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy deťom s pohybovými poruchami, s detskou mozgovou obrnou. Ide o individuálnu rehabilitáciu v 2 – 4 týždňových turnusoch, počas ktorej sa deťom intenzívne venuje 5 – 6 členný tím  pozostávajúci z lekáta – neurológa, špecialistu na manuálnu terapiu, fyzioterapeutov, logopéda a maséra. Vďaka použitiu patentom chráneného obleku Adeli, ktorý výrazne zosilňuje terapeutický účinok neurofyziologických cvičení sa dosahuje mimoriadna účinnosť terapie.

V čom spočíva táto liečba?

O unikátnej a vysoko individuálnej terapii nám porozprávali pracovníčky medzinárodného rehabilitačného centra ADELI v Piešťanoch. Základom tejto patentovanej, licenčnej a kontrolovanej terapie je cvičenie v špeciálnom ADELI ologo-adeli-centrumbleku, ktorý má základ v ruskom vesmírnom výskume, vďaka ktorému sa dosahuje mimoriadna účinnosť terapie. Jeho prototyp bol vyvinutý v Rusku v r. 1971 a stal sa prelomom v kozmickej medicíne, pretože zamedzoval vzniku poškodenia pohybového aparátu kozmonautov spôsobeného stavom beztiaže a obmedzených pohybových možností pri dlhodobých letoch do vesmíru.
Adeli oblek vytvára virtuálny svalový skelet, stabilizuje držanie tela a končatín pacienta, zoslabuje patologické prejavy a normalizuje priebeh pohybov. Zlepšenie zdravotného stavu nastalo u 98% pacientov.

Spolupráca OZ  Okáčika a Adeli medical centra

Poskytneme vám podrobné informácie a materály o možnostiach a podmienkach liečby. Pomôžeme vám vyplniť kontaktný formulár a zaistíme tiež vstupnú prehliadku lekára z centra Adeli v Piešťanoch, ktorý vaše dieťa vyšetrí zdarma. Keďže liečba je nákladná Adeli centrum Piešťany uzavrelo exluzívnu zmluvu s Nadáciou SPP a VÚB. Ak máte záujem o túto liečebnú metódu kontaktujte nás.

V dňoch od 11. do 14. 8. 2014 sme organizovali letný rekondičný pobyt pre zdravotne znevýhodnené deti a ich rodičov v hoteli Flóra Dudince. Súčasťou pobytu bola aj prednáška Ing. Horvátovej z Adeli Medical centra o možnostiach liečby a finančnej pomoci zdravotne ťažko znevýhodneným deťom a dospelým v Adeli Medical centre Piešťany. V diskusii mali účastníci možnosť bližšie sa informovať o podmienkach prijatia na pobyt do centra. Štyri rodiny si dohodli aj vstupné prehliadky, ktoré absolvujú v blízkom období.