Archívne projekty (archív)

Tábory

projekty-tabory

Pripravujeme pre Vás dobrodružné tábory, plné nevšedných zážitkov, pestrého programu a aktívneho relaxu.

Svet s tebou ma baví

projekty-svet-s-tebou-ma-bavi

Chceme byť lúče slnka pre vaše deti, pre vás rodičov, pre váš život.

Poradenstvo

projekty-poradenstvo

Poskytujeme pomoc pri výchove dieťaťa, vzdelávaní, socializácii.

Dobrovoľníctvo

projekty-dobrovolnictvo

Chceš sa stať jedným z nás? Chceš byť súčasťou nášho Okáčikovského tímu? Si kreatívny, šikovný a zodpovedný?

Školenia

projekty-skolenia

Sú zamerané na základy psychológie, práce s deťmi na táboroch, kreativity jej využitia, prvú pomoc, bezpečnosť …

Naši domováci

projekty-nasi-domovaci

Sme tu pre vás a s vami. Hľadíme na vás očami mamy. Keď ste smutní, snažíme sa vás rozveseliť. Tešíme sa s vami.

Adeli centrum

projekty-adeli-centrum

Adeli medical centrom poskytuje rehabilitačné programy deťom s pohybovými poruchami, s detskou mozgovou obrnou.

Vianočný úsmev

projekty-vianocny-usmev

Celoslovenský projekt, ktorý dlhodobo zviditeľňuje problematiku zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a ich rodičov.

Zábavné programy

projekty-zabavne-programy

Vitaj u nás Mikuláš, MISS Stredných škôl Žiar nad Hronom a ďalšie projekty pre dobrú náladu.

Odborná prax študentov

projekty-odborna-prax
Naše združenie má uzatvorenú dohodu o spolupráci s viacerými významnými inštitúciami napr. Univerzita Mateja Bella – Katedra sociálnej práce v Banskej Bystrici. Mladým študentom tak dávame príležitosť poznať svet detí, mládeže, lepšie mu rozumieť a chápať zmysel integrácie a inklúzie.

Cieľ našich projektov? Voľno časovými a vzdelávacími aktivitami dosiahnuť pozitívne nasmerovanie starostlivosti o deti a mládež.