Článok v novinách

Prečítajte si článok o Okáčiku v mestských novinách č. 19/2023, na strane č. 7. Okáčik vytvára tvorivý svet pre deti aj dospelých už 20 rokov. 20 rokov spoločne napredujeme, rozvíjame talent a zdieľame spoločnú radosť. Spájame príbehy detí a rodín, aby sme im do života priniesli radostnejšie dni. Ďakujeme všetkým skvelým a láskavým ľuďom, dlhoročným podporovateľom, ktorí nám pomáhate. Vážime si vašu pomoc a podporu.