Darujte nám 2% z dane.

Milí priatelia,
ďakujeme za vašu podporu v minulom roku a budeme nesmierne vďační, ak nás darovaním 2% z vašich daní podporíte aj tento rok. Prikladáme vzor vyplneného tlačiva s našimi údajmi, ktoré vám na požiadanie, vo formáte PDF radi zašleme.
Už 20 rokov pomáhame deťom a mládeži vzdelávať sa, rozvíjať talent a dôveru vo vlastné schopnosti pre každodenný život. Dostali sme dar byť tu pre iných. Poznáme príbehy stovky rodín, za každú z nich sme vďační. Nesmierne si vážime všetkých vás, ktorí nám pomáhate obohatiť životy iných. Bez vašej pomoci by sme to nedokázali.
Pozrite si informačný bulletin „Svet s tebou ma baví 12“, poskytuje základné informácie a prehľad aktivít 12. ročníka nášho najúspešnejšieho, celoslovenského projektu. Zachytáva neopísateľné momenty, netradičné aktivity, spoločné chvíle, keď sa všetci ponoria do tvorenia – spoločná, žitá radosť.
Ďakujeme!