Medzinárodný deň Downovho syndrómu

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Deti a mladí ľudia s Downovým syndrómom sú už dlhé roky v našich životoch. Dokážu to, čo aj iné deti, majú naviac jeden chromozóm, ale majú naviac tiež výnimočnú radosť, ktorú vedia spontánne prejaviť. Ich bezprostrednosť si získa vaše ❤️.