Ulička okáčikovských umelcov 

„Ulička okáčikovských umelcov“ je ďalší výtvarný projekt, v ktorom si skrášlime uličku pri Okáčiku a pokúsime sa nielen o vizuálnu úpravu betónového múrika a chodníka v nej. Budete vidieť ako sa onedlho zmení a rozžiari farbami. Tešíme sa na maľovanie v tvorivej a radostnej atmosfére. V uličke plánujeme v budúcnosti realizovať rôzne výtvarné techniky a tiež relaxovať pod slnečníkmi, pri kávičke. Stane sa tak malou oddychovou zónou, kde sa budeme stretávať.

Projekt je motivačným nielen pre naše deti, mládež a rodičov z Okáčika, ale aj deti a rodičov z okolia. Aj vy ostatní sa tiež môžete stať jeho súčasťou. Príďte pomôcť ako dobrovoľníci každú stredu od 14:30 hod. Spoločne budeme šíriť myšlienku okáčikovského sloganu „Svet s tebou ma baví“. Veríme, že sa naša ulička stane zaujímavou kulisou okolia, ktorá bude tešiť nás všetkých a že nám v nej bude dobre. Ďakujeme za akrylové farby kreatívnemu obchodu Creactive.sk

Pozrite si video z výtvarného projektu „Ulička okáčikovských umelcov“, v ktorom sme sa opäť, na chvíľu stali umelcami. Je v ňom zachytený náš inšpirujúci, inkluzívny svet, ktorý upriamuje pozornosť na to, ako sa dá tvorivým prístupom aj vo voľnom čase spontánne šíriť spolupatričnosť, úcta k inakosti, tolerancia či empatia. Ukáže vám ako spoločne napredujeme, rozvíjame talent a zdieľame spoločnú radosť. Ako s láskou maľujeme. Spájame príbehy detí a rodín, aby sme im do života priniesli radostnejšie dni. Sme radi, že počas našich zážitkových aktivít sme počuli aj smiech ukrajinských dievčat, ktoré pôjdu s nami na letný pobyt Svet s tebou ma baví 12, do Bystrej, v Nízkych Tatrách. Ďakujeme rodičom, všetkým skvelým a láskavým ľudom, ktorí nám pomáhate. Za dlhodobú pomoc a podporu ďakujeme spoločnostiam Nemak Slovakia, s.r.o. Žiar nad Hronom a Encinger, s.r.o. Bratislava.

Pozrite si video tu.