Verejná zbierka Hodina deťom 2014

Pomôžte aj vy zmeniť svet detí na lepší. Keď si všetci začneme želať dobré veci pre všetkých a budeme ochotní pre tento lepší svet aj čosi urobiť, spoločne pomôžeme podporiť talentované, sociálne slabé, zdravotne znevýhodnené deti, obete fyzického alebo psychického násilia.

OZ Okáčik v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sa opäť zapája do celonárodnej, verejnej zbierky Hodiny deťom, ktorá sa v našom meste Žiar nad Hronom uskutoční v piatok, 28. 11. 2014. Počas tohto dňa budete môcť v uliciach mesta stretnúť našich dobrovoľníkov, študentov škôl so žltými pokladničkami. V mene tímu Hodiny deťom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, žiakom žiarskych škôl a pedagógom za spoluprácu a vám všetkým, ktorí ste prispeli za podporu.

 

Pozrite si foto zo zbierky Hodina deťom 2014