Záujmové krúžky v Okáčiku pre šk. rok 2023/2024   

Výtvarka pre deti 2023/2024

Dobrý deň milí rodičia, milé deti,

OZ Okáčik ponúka vašim deťom kreatívny výtvarný krúžok „Netradične & Zážitkovo“. Deti budú môcť rozvíjať svoj talent a získať nové zručnosti. Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoločné tvorenie. Výtvarný krúžok prebieha vždy v stredu, od 14:30 hod. do 16:00 hod., v OZ Okáčik, ul. Dr. Janského 1529. Ak máte záujem pridať sa k nám, vyplňte prosím online prihlášku.

Krúžok pozitívne rozvíja osobnosť detí, talent a kamarátske vzťahy. Záleží nám na tom, aby vaše deti v uvoľnenej atmosfére, zmysluplne a netradične prežili s nami svoj voľný čas.

Dieťa si na krúžok prinesie prezuvky, pracovnú zásteru, uterák, fľašu s vodou. Neprítomnosť dieťaťa na krúžku je zákonný zástupca povinný vopred alebo v deň konania krúžku ospravedlniť  telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Výtvarný a kreatívny materiál ako aj všetky pomôcky na výtvarnú zabezpečí Okáčik. Zápisné na krúžok je 25eur, ktorý je rodič povinný uhradiť v septembri. Poplatok za krúžok je 12 eur/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik. Mesačný poplatok za krúžok sa v mesiaci septembri neplatí.

Naše výtvarné stretnutia posunuli deti do tvorivého, výtvarného sveta. Hravými, netradičnými, kooperujúcimi technikami  sa deti naučia aktívnejšie vnímať, preciťovať, objavovať. V uvoľnenej, priateľskej atmosfére dokážeme spolu vytvoriť originálne diela, darčeky pre svojich najbližších a tešiť sa na ďalšie stretnutia, ktoré prebúdzajú záujem objavovať niečo nové, nepoznané. Hmatateľné výsledky pri zhotovovaní rekvizít na muzikál či divadielko, podporujú deti k ďalšej tvorivej činnosti a zvyšujú im sebavedomie. Enkaustika, maľovanie na hodváb, mramorovanie, práca s keramickou hlinou, plstenie vlny, práca s prírodným materiálom a vytváranie skupinových obrazov v exteriéri sú pre deti v tomto krúžku už tradičné. To, že  zaujímavý, uvoľňujúci program ich baví, svedčí o tom s akou radosťou a nadšením chodia deti k nám.

IBAN: SK1511000000002623791258

Číslo účtu: 2623791258/1100 Tatrabanka Žiar nad Hronom

Výtvarka pre dospelých 2023/2024

Dlhé roky trvalo, kým sme vypočuli prosby rodičov detí, ktoré k nám chodia na tábory a krúžky, aby sme urobili výtvarku aj pre dospelých. A teraz sa sen stáva skutočnosťou. Naša výtvarka nie je kurz, ale zážitok, zábava a relax tvorením. A tak ak máte chuť, poďte tvoriť s nami. Staňte sa na chvíľu opäť deťmi. Chyťte štetec, ponorte ho do farby a nechajte sa unášať.

Hravým spôsobom, netradične a zážitkovo vám ukážeme naše najobľúbenejšie výtvarné techniky ako napríklad Alkoink art, Pouring Liquid Akryl art, Akvarel, Enkaustiku – maľovanie voskom, maľovanie hodvábu či razbovú fóliu. Kreslili ste už voskovkami na horúce kamene? Maľovali ste už kávou či pušným prachom? Aj takéto zážitkové techniky si spolu urobíme. Poznáte techniku Squeege? Mramorovali ste už? Maľovali ste už kuchynským mopom? Že nie, tak ste tu správne. Vyrobíme si drôtikové srdiečko, svoju vlastnú mandalu či makovičkovú postavičku. Budeme modelovať z keramickej hliny, odtláčať a špachtličkovať. Starým veciam dáme nový look. Tešíme sa na vás milí priatelia. Vidíme sa už čoskoro v Okáčiku.

Prineste si prezuvky, pracovnú zásteru a uterák. Vašu neprítomnosť na výtvarke prosíme oznámiť vopred telefonicky, e-mailom alebo sms správou. Výtvarný a kreatívny materiál ako aj všetky pomôcky na výtvarnú zabezpečí Okáčik. Stretávať sa budeme 1x do mesiaca. Zápisné na výtvarku je 25eur, ktoré je potrebné uhradiť v októbri. Poplatok za výtvarku bude podľa náročnosti techniky 20 – 30 eur/mesiac, ktorý môžete uhradiť na bankový účet OZ Okáčik.

Ako každý z našich projektov aj „Výtvarka pre dospelých“ má charitatívny zámer, podporovať tých, ktorí našu pomoc potrebujú- zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, mládež a ich rodiny.

 

Prečítajte si tiež náš vnútorný poriadok, ktorým sa riadime.

Vnútorný poriadok záujmových krúžkov šk. 2023-2024

Boccia tréningy & Športové hry 

Športujeme vždy v pondelky od 14:00 hod. do 15:30 hod. v telocvični I. ZŠ v Žiari nad Hronom. Venujeme sa tréningom hry Boccia a tiež klasickým športovým hrám, stolnému tenisu, lukostreľbe a netradičným druhom športu ako je fínska hra molkky, interkros, boccia či florbal. Obľúbenými sa stali  športové turnaje v jednotlivých druhoch športov, v ktorých sú víťazí  odmenení medailami, diplomami a športovými trofejami.

Do telocvične je potrebné priniesť si prezuvky, fľašu vody, uterák a športové oblečenie.

Naším cieľom je osloviť a zapojiť čo najviac detí, ktoré sa doposiaľ športu nevenovali.

Pre viac info nás prosím kontaktujte.