OZ Okáčik spúšťa tretí ročník projektu Svet s tebou ma baví

Žiar nad Hronom 2. Októbra 2014 (TASR) – Sériu zábavných a vzdelávacích podujatí, workshopov, počas ktorých zdravé a zdravotne znevýhodnené deti oslovia verejnosť i organizácie, letný či zimný športový turnaj v bocci a rekondičné pobyty pripravuje Občianske združenie Okáčik v Žiari nad Hronom v rámci tohtoročného celoslovenského projektu s názvom Svet s tebou ma baví. Projekt spúšťa združenie už v týchto dňoch. Informovala o tom predsedníčka OZ Okáčik Žiar nad Hronom Ľubica Mokrošová.

V ucelenom celoročnom programe môžu navštevovať deti a mládež štúdiá arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, ktoré sa začínajú 4. októbra v bezbariérových priestoroch OZ Okáčik.

„K netradičným športovým hrám ako boccia a florbal pribudne toho roku interkros. Stolný tenis, ľukostreľba, loptové hry budú vždy na I. Základnej škole v Žiari nad Hronom. Nové výtvarné techniky a atypické materiály – enkaustika, plstenie, mramorovanie, nové hudobné nástroje, tanec, divadlo. Všetky aktivity, v ktorých majú deti príležitosť rozvíjať svoj talent, získať nové zručnosti, spoločne sa zabávať a pracovať v skupine sú zdarma,“ vymenovala ďalšie aktivity Mokrošová.

Výstupy z jednotlivých štúdií budú mať deti možnosť prezentovať na podujatiach miestneho, regionálneho či celoslovenského charakteru, či už v podobe výstav, tanca, spevu, divadla. „Pre našich športovcov bude nepochybne atraktívny celoslovenský letný a zimný športový turnaj Boccia Okáčik Cup, v ktorom si zmerajú sily zdravotne znevýhodnené deti spolu so zdravými za účasti reprezentantov SR Tomáša Kráľa z Banskej Bystrice a Samuela Andrejčíka zo Sniny, ktorý je čerstvý majster Európy,“ konkretizovala ďalšiu aktivitu Mokrošová.

Znevýhodnené deti spolu so zdravými vyšlú signál žiarskej verejnosti zábavným podujatím „Deň prekvapení“, počas ktorého spoločne oslovia občanov a organizácie v meste. Bude sa niesť v znamení motta projektu „Sme tolerantní – sme hraví“.

„Aby sme zážitky detí umocnili a umožnili zrelaxovať aj ich rodičom, spolu sa zúčastnia na letnom integračnom pobyte,“ dodala Mokrošová.

Už tretí ročník projektu podporili tento rok spoločnosti UniCredit leasing Slovakia, a.s., Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o., a Nemak Slovakia, s.r.o. „Vďaka podpore môžu pokračovať voľnočasové a vzdelávacie aktivity mimoriadne úspešného projektu, ktorý integruje zdravotne znevýhodnené deti a mládež, dáva im šancu prejaviť vnútorný svet a sprostredkovať ho iným v priamom strete s ich zdravými rovesníkmi v komunite, v spoločnosti. V spolupráci s odborníkmi má projekt ambíciu naďalej pomáhať deťom pri osobnom a profesijnom vývoji aj formou psychologického a odborného poradenstva,“ uzavrela Mokrošová.