Vitaj u nás Mikuláš 2013

Slávnostnú atmosféru zažili deti, rodičia a pozvaní hostia v Okáčiku 6.decembra, kedy medzi nás zavítal Mikuláš. Stretnutie s Mikulášom bolo o to radostnejšie, že Okáčik oslávil 10.výročie svojho založenia. V mikulášskom kabarete „ Vitaj u nás Mikuláš“ kúzlo divadielka Perníková chalúpka rozžiarilo očká všetkých deti. Svoj talent prezentovali deti aj v nových tanečných choreografiách, recitáciou vlastnej tvorby, hrou na harmonike a spoločnou piesňou Vianoce.
Najviac radosti mali deti, keď Mikuláš z veľkého vreca rozdával balíčky.Sila radosti sa znásobila spoločne zaspievanou skladbou Vianoce Vianoce a sfúknutím 10 sviečok
na narodeninovej torte Okáčika.
Čas rýchlo beží, 10 rokov je dlhá cesta a aká bola tá naša? Cesta spájania dvoch svetov – sveta detí ktoré majú zdravotné problémy a sveta ich zdravých kamarátov. Cesta poznania, že pre deti je dôležitý čas, ktorý im venujete. Spoločne prežitý čas akoby spomalil uponáhľané tempo a znovu a znovu pocítite, že zdravotne znevýhodnené deti sú darom veľkej lásky, učia nás ako sa dá láska vyjadriť aj bez intelektu. Deti dokážu dať veľa lásky a radosti. Spájajú celú našu Okáčikovskú rodinu a menia naše životné priority. Posilňujú v nás vieru, že práca ktorú robíme, má zmysel.
Na tejto dlhej ceste integrácie zdravotne znevýhodnených deti medzi ich zdravých rovesníkov – ceste tvorivého hľadania chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú, poskytujú priateľskú či odbornú pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí nás priviedli na túto cestu a pomáhajú nám na nej kráčať. Naše úspechy sú aj Vašimi úspechmi.